SCHILDEREN MET BISTER
LA PEINTURE AU BROU DE NOIX

 

Definitie

De echte bister die gebruikt wordt door artiesten is er een gemaakt van bolster van okernoten.

Bister is van de bolster van de walnoten.

Deze bolster wordt fijn gemalen tot poeder.

Vanhet poeder vermengd met water verkrijgen we een bruine vloeistof, dit lijkt dan op inkt.

Het is mogelijk om deze techniek toe te passen

met een penseel.

Le brou de noix, utilisé par l'artiste peintre laurevandemeele, est une macération de coques de noix.

Définition

 

 

Le véritable brou de noix, utilisé par les artistes,

 

 

les calligraphes, est une macération de coques de noix.

Le brou de noix est l’enveloppe verte et charnue

qui enveloppe la coquille de la noix.

C'est cette gangue qui est broyée finement en poudre.

On obtient un liquide brun

qui a l'aspect et la consistance d'une encre.

Délébile, elle permet de jouer avec la technique des enlevés,

qui consiste à ôter la couleur au pinceau mouillé

afin de révéler les lumières du motif. 

 

De techniek is niet eenvoudig

en vraagt naast persoonlijk inzicht

ook veel opzoeking om het materiaal

te leren kennen.

De meest gebruikte kleur is bruin maar het materiaal bestaat ook in blauw, groen, geel en rood.

Deze kleuren kan je mengen maar ik werk liever kleur op kleur met verschillende scharkeringen.

laurevandemeele is een kunsternaar die graag tekening in the walnut stain (bister) dit is een heel bijzonder en weinig bekende techniek.
 

Maîtriser la peinture au brou de noix n'est pas une chose facile,

cela demande beaucoup

de recherches personnelles et de travail, 

pour bien connaître ce matériau.

La couleur principale est le brun sépia, mais elle existe aussi en bleu, en vert, en jaune et en rouge.

Les couleurs peuvent se mélanger, mais personnellement, je préfère travailler ton sur ton.

 

Aujourd'hui, c'est devenu l'une de mes spécialités

que je marie avec le pastel, le feutre et l'encre.

Door het maken van een tekening met bister

heb ik veel ervaring opgedaan.

Zo kan ik nu bister vermengen met tekenkrijt, stift,

inkt, houtskool, ...

Laure Van De Meele Brou de noix 1
Laure Van De Meele Brou de noix 2
Laure Van De Meele Brou de noix 3
Laure Van De Meele Brou de noix 4
Laure Van De Meele Brou de noix 5
Laure Van De Meele Brou de noix 6
Laure Van De Meele Brou de noix 7
Laure Van De Meele Brou de noix 8
 
 
Laure Van De Meele Théatre 1
Laure Van De Meele Théatre 2
Laure Van De Meele Artiste Peintre

Le tableau du Théatre : un mariage audacieux de deux époques,

l'une ancienne, l'autre moderne.

De schilderij met de schouwburg :

een mengeling van twee tijdperken,

een oudertwetse en een moderne.

 
 

Het schouwburg gebouw dat dateert van de vorige eeuw

heeft me geïnspireerd.

Ik heb het gebouw getekend door alleen rode bister te gebruiken.

L'architecture de ce théatre du siècle passé m'a inspiré.

Il est peint avec uniquement des tons de brou de noix rouge.

De schilderij met de schouwburg van artiest laurevandemeele  is alleen geschilderd met rode walnut stain (bister) en de mensen zijn gemaakt met CD stukjes die het licht terug weerkaatsen in verschillende richtingen.

Des personnages sont créés avec des éclats de CD qui reflètent la lumière en difraction et en multiples directions.

Ils donnent en permanence un aspect différent et lumineux aux personnages.

 

Le tableau varie, change, vit en fonction

de l'heure et des saisons.

De mensen zijn gemaakt met CD stukjes die het licht terug weerkaatsen

in verschillende richtingen.

Het geeft een voortdurend wisselende verlichting aan de mensen.

De schilderij veranderd, leeft volgens de zeizoenen en het uur van de dag.

 
 

Laure Van De Meele  Peintures au brou de noix :

Laure Van De Meele Papillon de nuit
Laure Van De Meele Arbre sépia
Laure Van De Meele Escalier Château
Laure Van De Meele Aquarelle bleue
Laure_Van_De_Meele_Cathédrale
Laure Van De Meele Cour intérieure
Laure Van De Meele Arbre Bleu